Evolve – Dyma ein dosbarthiadau mewnol ac rydym yn eu haddasu bob wythnos yn seiliedig ar eich adborth. Maent yn eich datblygu chi wrth i chi eu datblygu nhw.

Evolve Strength – Mae’r dosbarth hwn yn canolbwyntio ar nodau cryfder. Gallwch fonitro’ch datblygiad ar sail yr elfennau buddiol sylfaenol sy’n angenrheidiol i wella’ch ffitrwydd, gan roi hwb i’ch hyfforddiant a’ch bywyd beunyddiol hefyd.

Evolve Blast – Mae’r holl acronymau sy’n gysylltiedig ag ymarfer corff cardio yma – HiiTS, WODs, AMRAPs, EMOMs. Os bydd gennym amser ar y diwedd, byddwn yn ychwanegu her eithriadol o anodd ar gyfer y rhai dewr – neu ddwl. Chwiliwch am y symbol +

Evolve Unlimited – Cymysgedd o gardio a chodi pwysau lle gall unrhyw beth ddigwydd. 45 munud ond gallwch chi adael ar ôl 30 – fydd neb yn eich atal. Gall gynnwys unrhyw beth o gylchedau traddodiadol i sesiynau nod grŵp, a hyd yn oed heriau tymhorol llawn hwyl! Byddwn yn gwrando ar eich ceisiadau neu’ch syniadau ar y rhain, oherwydd rydym yn hoffi cynnig mathau newydd o ymarfer fel syrpreis.

Evolve Energy – Goresgynnwch flinder amser cinio a hepgor y coffi prynhawn trwy fynychu ein dosbarth Evolve Energy sy’n para am 30 munud. Mae’r dosbarth hwn wedi’i ddylunio’n benodol er mwyn rhoi hwb egni i chi ac i ail-gydbwyso’r corff. Bydd y sesiwn yn cynnwys sesiwn ymarfer corff strwythuredig er mwyn cael y gwaed i lifo, a dilynir hyn gan gyfres o symudiadau i lacio’r cyhyrau ac i leihau straen. 

Ioga – Dewch i ymuno â’n hyfforddwr profiadol ar gyfer un o’n dosbarthiadau mwyaf poblogaidd. Addas ar gyfer pobl brofiadol a dechreuwyr.

Cadwch le ymlaen llaw fel y gallwn baratoi ar gyfer y nifer iawn. Mae dosbarthiadau am ddim i aelodau’r gampfa. Y ffioedd ar gyfer myfyrwyr yw £2.50 am ddosbarth byr a £3.25 am ddosbarth hir neu ddwbl. Os oes gennych syniadau, ceisiadau neu broblemau, rhowch wybod i ni yn baysportscentre@abertawe.ac.uk neu 54-3577.