Dyma ein dosbarthiadau mewnol ac rydym yn eu haddasu bob wythnos yn seiliedig ar eich adborth. Maent yn eich datblygu chi wrth i chi eu datblygu nhw. Isod mae’r hyn y gallwch ei ddisgwyl gan bob dosbarth.

Evolve Strength – Mae’r dosbarth hwn yn canolbwyntio ar nodau cryfder. Gallwch fonitro’ch datblygiad ar sail yr elfennau buddiol sylfaenol sy’n angenrheidiol i wella’ch ffitrwydd, gan roi hwb i’ch hyfforddiant a’ch bywyd beunyddiol hefyd.

Evolve Blast – Mae’r holl acronymau sy’n gysylltiedig ag ymarfer corff cardio yma – HiiTS, WODs, AMRAPs, EMOMs. Os bydd gennym amser ar y diwedd, byddwn yn ychwanegu her eithriadol o anodd ar gyfer y rhai dewr – neu ddwl. Chwiliwch am y symbol +

Evolve Drive – Un ar gyfer y beicwyr tywydd braf sy’n mwynhau cerddoriaeth wych a chael to uwch eu pennau. Pwy ddywedodd ei bod hi’n bwrw glaw drwy’r amser yn Abertawe!? Eich dosbarth beicio dan do traddodiadol.

Evolve Unlimited – Cymysgedd o gardio a chodi pwysau lle gall unrhyw beth ddigwydd. 45 munud ond gallwch chi adael ar ôl 30 – fydd neb yn eich atal. Gall gynnwys unrhyw beth o gylchedau traddodiadol i sesiynau nod grŵp, a hyd yn oed heriau tymhorol llawn hwyl! Byddwn yn gwrando ar eich ceisiadau neu’ch syniadau ar y rhain, oherwydd rydym yn hoffi cynnig mathau newydd o ymarfer fel syrpreis.

Evolve Form – Bydd hwn yn ategu’r gwaith a wnaed yn ein dosbarthiadau cryfder, blast ac Evolve Unlimited eraill, gan weithio ar ddwy elfen. Yn gyntaf, y cyhyrau sefydlogi gweithredol pwysig sy’n helpu ymarferion eraill ac, yn ail, ffyrfhau rhannau eraill o’r corff megis y breichiau, y coesau, y pen ôl a’r bol.

Yoga – Dewch i ymuno â’n hyfforddwr profiadol ar gyfer un o’n dosbarthiadau mwyaf poblogaidd. Addas ar gyfer pobl brofiadol a dechreuwyr.

Fusion – Mae Pilates Fusion wedi’i gynllunio i adeiladu cryfder craidd a naws y cyhyrau tra’n gwella hyblygrwydd ac annog ymlacio cyfannol.

Pilates Ffitrwydd – Dosbarth Pilates traddodiadol gyda thro cyflyru corff sy’n canolbwyntio ar gryfhau’r cyhyrau craidd. Cynyddu cydbwysedd cyhyrol a chryfder i wella ystum. Bydd y dosbarth yn cynyddu hyblygrwydd a chryfder yr asgwrn meingefn, thorasig a serfigol. Gan weithio ar eich lefel eich hun bydd y dosbarth o fudd i chi o’r coryn i’ch traed.

Ioga Ffitrwydd -Dosbarth ioga cyfoes sy’n targedu hyblygrwydd, sefydlogrwydd craidd a chryfder. Mae’r rhaglen ffitrwydd hon yn cynnwys ymarferion ymestynnu dwfn. Gan ddefnyddio ystumiadau sefyll a gorwedd, bydd y dosbarth hwn yn eich gadael wedi’ch llacio a’ch bywiogi am y diwrnod

Cliciwch yma i archebu dosbarth neu gallwch wneud hyn drwy Ap Parc Chwaraeon Bae Abertawe. Mae dosbarthiadau am ddim i aelodau’r gampfa, neu ffi fechan am aelodau Talu Wrth Fynd. Unrhyw syniadau, ceisiadau neu faterion, rhowch wybod i ni ar baysportscentre@swansea.ac.uk.