Dyma ein dosbarthiadau mewnol ac rydym yn eu haddasu bob wythnos yn seiliedig ar eich adborth. Maent yn eich datblygu chi wrth i chi eu datblygu nhw. Isod mae’r hyn y gallwch ei ddisgwyl gan bob dosbarth.

Evolve Strength – Mae’r dosbarth hwn yn canolbwyntio ar nodau cryfder. Gallwch fonitro’ch datblygiad ar sail yr elfennau buddiol sylfaenol sy’n angenrheidiol i wella’ch ffitrwydd, gan roi hwb i’ch hyfforddiant a’ch bywyd beunyddiol hefyd.

Evolve Blast – Mae’r holl acronymau sy’n gysylltiedig ag ymarfer corff cardio yma – HiiTS, WODs, AMRAPs, EMOMs. Os bydd gennym amser ar y diwedd, byddwn yn ychwanegu her eithriadol o anodd ar gyfer y rhai dewr – neu ddwl. Chwiliwch am y symbol +

Evolve Drive – Un ar gyfer y beicwyr tywydd braf sy’n mwynhau cerddoriaeth wych a chael to uwch eu pennau. Pwy ddywedodd ei bod hi’n bwrw glaw drwy’r amser yn Abertawe!? Eich dosbarth beicio dan do traddodiadol.

Evolve Unlimited – Cymysgedd o gardio a chodi pwysau lle gall unrhyw beth ddigwydd. 45 munud ond gallwch chi adael ar ôl 30 – fydd neb yn eich atal. Gall gynnwys unrhyw beth o gylchedau traddodiadol i sesiynau nod grŵp, a hyd yn oed heriau tymhorol llawn hwyl! Byddwn yn gwrando ar eich ceisiadau neu’ch syniadau ar y rhain, oherwydd rydym yn hoffi cynnig mathau newydd o ymarfer fel syrpreis.

Yoga – Dewch i ymuno â’n hyfforddwr profiadol ar gyfer un o’n dosbarthiadau mwyaf poblogaidd. Addas ar gyfer pobl brofiadol a dechreuwyr.

Ioga i ymlacio – Mae’r sesiwn hon yn gyfuniad o ioga ysgafn sy’n addas i bawb, anadlu iogig (Pranayama) ac ymlacio dan arweiniad. Fe’i cynlluniwyd i’ch helpu i ryddhau tensiwn a straen, ac mae’n arbennig o ddefnyddiol os oes gennych lawer o waith meddwl yn eich astudiaethau neu’ch amgylchedd gwaith!

Ioga Pŵer – Cyfuniad o ddilyniannau llif, symudiadau cydbwyso ac ystumiau deinamig (asanas) i helpu i’ch bywiogi a’ch cryfhau; bydd strwythur priodol i’r sesiwn gydag ymarferion cynhesu ac ymestyn cyn yr ymlacio/myfyrio traddodiadol i ddod â’r sesiwn i ben.

Cliciwch yma i archebu dosbarth neu gallwch wneud hyn drwy Ap Parc Chwaraeon Bae Abertawe. Mae dosbarthiadau am ddim i aelodau’r gampfa, neu ffi fechan am aelodau Talu Wrth Fynd. Unrhyw syniadau, ceisiadau neu faterion, rhowch wybod i ni ar baysportscentre@swansea.ac.uk.