Er ein bod ni’n mwynhau’r traddodiad o brynu anrhegion i’n hanwyliaid adeg y Nadolig, mae hi yr un mor bwysig eich bod chi’n gofalu amdanoch chi eich hun! Peidiwch ag aros tan fis Ionawr, sicrhewch eich bod chi’n ymarfer hunan-ofal y mis Rhagfyr hwn a’ch bod chi’n gofalu am eich meddwl a’ch corff yn ein cyfleusterau neilltuol.

Mae gennym ni ystod o opsiynau aelodaeth ar gael. Mae aelodaeth ar gyfer y cyhoedd yn dechrau o £29 y mis gan eich galluogi chi i gael mynediad i’n dwy gampfa leol yn ogystal â’n hystod ardderchog o ddosbarthiadau ffitrwydd grŵp. Neu, os hoffech chi gael mynediad i Bwll Nofio Cenedlaethol Cymru, mae pecynnau campfa a nofio ar gael o £36 y mis.

Rydyn ni hefyd yn cynnig aelodaethau i fyfyrwyr o £15 y mis yn unig ac mae consesiynau ar gael o £20. Os hoffech chi wybod a ydych chi’n gymwys ar gyfer y categori consesiynau, cliciwch yma.

Ymunwch nawr