Yn galw ar holl fyfyrwyr Prifysgol Abertawe!


Mae gennym gynnig cyffrous sydd ar gael tan ddiwedd y tymor. Gallwch liniaru diflastod y gaeaf drwy ymaelodi â ni am chwe mis am £70 yn unig, sef gostyngiad gwerth £10.

Gan fod aelodaeth myfyrwyr yn costio £15 y mis, byddwch yn arbed cyfanswm o £20!

Ymaelodwch heddiw a byddwch yn elwa o’r cyfarpar anhygoel ym Mharc Chwaraeon Bae Abertawe. Mae estyniad newydd sbon yn yr arfaeth y mis hwn hefyd.

Ymaelodwch nawr!