At ddefnydd drwy gydol y flwyddyn, waeth beth fo’r tywydd, mae ein cyfleusterau dan do yn ddelfrydol.

Mae gennym ddigon o opsiynau hyfforddi dan do, gan gynnwys y neuadd chwaraeon y gellir ei harchebu ar gyfer gemau pêl-fasged, badminton, neu at ddefnydd cyffredinol, ac mae cyrtiau sboncen hefyd.

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu lle, cysylltwch a’n tim defnyddiol yma.