Athrawon Nofio (Parhaol a Llanw)

 (Bydd hyfforddiant yn cael ei ystyried os nad yw’r ymgeisydd llwyddianys yn cael y cwmwysterau cywyr.)

DYDDIAD CAU: Canol Nos 26 Medi 2021

Parhaol Oriau: Amrywiol

Tâl: £12.85 – £13.64

…..

Gwyliau: 24 dydd y flwyddyn + 8 gŵyl banc (pro rata – 29 ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth)

Pensiwn

Llanw

£12.85 y/a cyfradd sefydlog (SCP 19) + tâl gwyliau

Rydym yn chwilio am bobl frwdfrydig i ymuno â’n hysgol nofio. Bydd yr oriau gwaith yn cynnwys gwaith nôs a phenwythnosau.

Mae angen i ymgeiswyr llanw fod ar gael ar gyfer un neu ddau shifft y mis.

Sylwch bod y swyddi yn amodol ar ddatgeliad gan y GDG.

I gael trafodaeth anffurfiol am y swyddi / cyfleoedd hyfforddi, cysylltwch â Dai Thomas ar 01792 513596.

Mae pecynnau cais (gan gynnwys Cytundeb Hyfforddiant) ar gael trwy’r Dderbynfa ar 01792 513513 neu dros e-bost: wnp@swansea.ac.uk

Mae ceisiadau wedi’u cwblhau i’w marcio’n Breifat a Chyfrinachol a’u marcio at sylw: Cynorthwyydd Gweinyddol, Pwll Cenedlaethol Abertawe, Sketty Lane, Abertawe, SA2 8QG

Athrawon Nofio (Parhaol a Llanw)

(Mae cefnogaeth hyfforddiant cymhwyster ar gael i’r ymgeiswyr cywir)

DYDDIAD CAU: Canol Nos Dydd Mercher 25 Awst 2021

Parhaol Oriau: Amrywiol

Tâl: £12.85 – £13.64

…..

Gwyliau: 24 dydd y flwyddyn + 8 gŵyl banc (pro rata – 29 ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth)

Pensiwn

Llanw

£12.85 y/a cyfradd sefydlog (SCP 19) + tâl gwyliau

Rydym yn chwilio am bobl frwdfrydig i ymuno â’n hysgol nofio. Bydd yr oriau gwaith yn cynnwys gwaith nôs a phenwythnosau.

Mae angen i ymgeiswyr llanw fod ar gael ar gyfer un neu ddau shifft y mis.

Sylwch bod y swyddi yn amodol ar ddatgeliad gan y GDG.

I gael trafodaeth anffurfiol am y swyddi / cyfleoedd hyfforddi, cysylltwch â Dai Thomas ar 01792 513596.

Mae pecynnau cais (gan gynnwys Cytundeb Hyfforddiant) ar gael trwy’r Dderbynfa ar 01792 513513 neu dros e-bost: wnp@swansea.ac.uk

Mae ceisiadau wedi’u cwblhau i’w marcio’n Breifat a Chyfrinachol a’u marcio at sylw: Cynorthwyydd Gweinyddol, Pwll Cenedlaethol Abertawe, Sketty Lane, Abertawe, SA2 8QG

Ar gyfer pob swydd wag arall, ewch i dudalen Swyddi’r Brifysgol.