Mae dosbarthiadau Ioga a Pilates yn helpu i wella eich corff, meddwl a’ch enaid.

Ioga

Mae Ioga, a ddefnyddir gan dimau chwaraeon proffesiynol i helpu athletwyr i gyflawni eu nodau; yn ddefnyddiol i bob un ohonom wella hyblygrwydd, cryfder a rhyddhau tensiwn a straen

Pilates

YMae Pilates yn ddull blaengar o ymarfer corff, sy’n cynnwys hyblygrwydd, symudedd ac ystum cydbwysedd gan ganolbwyntio ar gryfder craidd drwyddi draw.