Pa bynnag nod rydych chi wedi’i osod i chi eich hun yn 2024, gadewch i ni helpu i wneud i’w wireddu, a chofrestrwch heddiw ar gyfer ein cynnig Blwyddyn Newydd – p’un ai a ydych chi’n cofrestru ar gyfer aelodaeth nofio flynyddol neu drwy ddebyd uniongyrchol, drwy gael aelodaeth Nofio’r Flwyddyn Newydd byddwch yn talu am 12 mis a bydd mis 13 am ddim. Ar gael fel cynnig talu ymlaen llaw neu gynnig debyd uniongyrchol. (Ar ôl i chi dalu am 12 mis drwy ddebyd uniongyrchol, bydd y 13eg taliad yn cael ei hepgor). 

Pam dewis aelodaeth ym Mhwll Genedlaethol Cymru Abertawe? 

Cewch fynediad at amseroedd nofio llwybrau aelodau’n unig a chyhoeddus  

Cewch ostyngiad o 10% yn ein siop nofio  

Sesiynau Aqua-ymarfer a sesiynau ffitrwydd oedolion/plant am ddim a sesiynau Swim4Tri am bris gostyngol 

Mynediad am ddim i Family Splash. Dim ond talu am rai nad ydynt yn aelodau a phlant dros 5 oed  

Mae dŵr bas (1.2 a 1.25 metr) a dŵr dwfn (2 fetr) ar gael  

Mae nofio yn ffordd wych o leihau straen a chynyddu lefelau egni drwy gydol y dydd.  

Mae nofio’n ymarfer llai heriol sy’n ymarfer y corff i gyd 

Cofrestrwch ar gyfer ein cynnig aelodaeth rhagorol a dechreuwch gyflawni eich nodau heddiw! 

Telerau ac Amodau yn berthnasol