Pecyn Campfa a Dosbarthiadau

Mae’r pecyn Campfa a Dosbarthiadau yn cynnig yn union hynny! Mae’r pecyn hwn yn cynnwys mynediad i gyfleusterau campfa a dosbarthiadau ffitrwydd. Dyma’r pecyn perffaith i unrhyw un sydd â diddordeb yn bennaf yn y gampfa neu fynychu dosbarthiadau ymarfer corff grŵp.

Y Cyhoedd – Pecyn Campfa a DosbarthiadauPris
Fisol Fflecs (dim contract)£35.00
Misol (debyd uniongyrchol 12 mis)£29.00
12 Misol£290.00

Pecyn Pwll a Mwy

Mae ein pecyn Pwll a Mwy yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy’n chwilio am fantais gystadleuol neu sydd eisiau amrywiaeth o opsiynau hyfforddi. Y pecyn hwn yw’r un mwyaf cynhwysfawr sydd ar gael gyda’r aelodau’n cael mynediad diderfyn i’r gampfa, dosbarthiadau a Phwll Cenedlaethol Cymru Abertawe

Y Cyhoedd – Pecyn Pwll a MwyPris
Fisol Fflecs (dim contract)£42.00
Misol (debyd uniongyrchol 12 mis)£36.00
12 Misol£362.00

Pecyn Nofio

Y Cyhoedd – Pecyn NofioPris
Misol* (debyd uniongyrchol 12 mis)£32.00
Fisol Fflecs (dim contract)£38.00
6 Mis£184.00 (£205 from 01/12/22)
12 Misol£322.00 (£390 from 01/12/22)
Aelodau Debyd Uniongyrchol: mae cyfnod contract gofynnol o 12 mis*

PTL (Pasbort i Hamdden)

Os ydych yn hawlio unrhyw fudd-daliadau, efallai y bydd gennych hawl i Gerdyn PTL a gostyngiad cysylltiedig. Gweinyddir y cynllun gan Ddinas a Sir Abertawe ac fe’i derbynir yma ym Mhwll Cenedlaethol Cymru Abertawe.

Mae rhagor o wybodaeth am hawl a sut i wneud cais ar gael yma. Bydd angen i Bwll Cenedlaethol Cymru Abertawe weld eich cerdyn i gadarnhau cymhwysedd

Pasbort i HamddenPris
Nofio Misol* (debyd uniongyrchol 12 mis)£18.00
Nofio Misol Fflecs (dim contract)£21.00
6 Mis£92.00 (£105 from 01/12/22)
12 Misol£161.00 (£195 from 01/12/22)
Nofio & Campfa Misol* (debyd uniongyrchol 12 mis)£22.00 (ar gael o 01/12/22)
Nofio & Campfa Misol Fflecs (dim contract)£24.00 (ar gael o 01/12/22)
Aelodau Debyd Uniongyrchol: mae cyfnod contract gofynnol o 12 mis*
Aelodaeth Nofio Arian

Mae’r categori aelodaeth newydd sbon hwn yn cynnig cyfle i aelodau dros 60 oed nofio mewn unrhyw sesiynau nofio i aelodau yn unig/cyhoeddus.

  • £17 y mis DD (cyfnod contract gofynnol o 6 mis)
  • £102 ymlaen llaw, am 6 Mis
Aelodaeth Nofio am Ddim i Bobl Dros 60 oed

Mae’r aelodaeth hon yn rhoi hawl i aelodau dros 60 oed nofio am ddim ar yr adegau canlynol:

  • Dydd Lau – 9.30 am – 3 pm
  • Dydd Sul – 1.30 pm – 8.30 pm

I fod yn gymwys ar gyfer unrhyw gonsesiwn neu gyfradd ostyngedig, rhaid dangos cerdyn adnabod dilys. Dim cerdyn, dim gostyngiad.

Wedi Dod o Hyd i’r Hyn yr Ydych yn Chwilio Amdano?

Cliciwch i brynu nawr!

Prynwch eich aelodaeth gampfa ar-lein heddiw. Os ydych am gofrestru ar gyfer dosbarth ffitrwydd, mae ein hamserlen gyfan bellach ar gael drwy ein system archebu ar-lein.

Prynwch eich aelodaeth gampfa ar-lein heddiw. Os ydych am gofrestru ar gyfer dosbarth ffitrwydd, mae ein hamserlen gyfan bellach ar gael drwy ein, cysylltwch gyda’n tim sy’n barod i helpu yma. Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

cysylltwch a’n tim sy’n barod i helpu yma