Mae gan Barc Chwaraeon Bae Abertawe amrywiaeth o opsiynau aelodaeth, waeth beth ydych chi’n chwilio amdano, mae gennym opsiwn i ddiwallu eich anghenion. Mae ymuno fel aelod yn eich galluogi i wneud y gorau o’n cyfleusterau chwaraeon, am y pris gorau! 

Mae sesiynau Talu Wrth Fynd yng Nghampfeydd a Dosbarthiadau Evolve Chwaraeon Abertawe bellach yn costio £2.50 y sesiwn yn unig! Yr hyn y mae angen i chi ei wneud yw cofrestru fel Aelod Talu Wrth Ymarfer Corff a chadw lle ar y sesiynau rydych am gymryd rhan ynddynt! Am ragor o wybodaeth, ewch i’n postiad blog diweddaraf.

I drafod yr opsiynau aelodaeth neu i drefnu ymweliad anffurfiol â’n cyfleusterau, cysylltwch a’n tim sy’n barod i helpu yma

cysylltwch a’n tim sy’n barod i helpu yma