Pecyn Campfa a Dosbarthiadau

Mae’r pecyn Campfa a Dosbarthiadau yn cynnig yn union hynny! Mae’r pecyn hwn yn cynnwys mynediad i gyfleusterau campfa a dosbarthiadau ffitrwydd. Dyma’r pecyn perffaith i unrhyw un sydd â diddordeb yn bennaf yn y gampfa neu fynychu dosbarthiadau ymarfer corff grŵp.

Consesiwn – Pecyn Campfa a DosbarthiadauPris
Fisol Fflecs (dim contract)£26.50
Misol (debyd uniongyrchol 12 mis)£21.00
12 Misol£231.00

Pecyn Pwll a Mwy

Mae ein pecyn Pwll a Mwy yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy’n chwilio am fantais gystadleuol neu sydd eisiau amrywiaeth o opsiynau hyfforddi. Y pecyn hwn yw’r un mwyaf cynhwysfawr sydd ar gael gyda’r aelodau’n cael mynediad diderfyn i’r gampfa, dosbarthiadau a Phwll Cenedlaethol Cymru Abertawe.

Consesiwn – Pecyn Pwll a MwyPris
Fisol Fflecs (dim contract)£38.00
Misol (debyd uniongyrchol 12 mis)£33.50
12 Misol£336.00

Pecyn Nofio

Consesiwn – Pecyn NofioPris
Misol* (debyd uniongyrchol 12 mis)£25.50
6 Mis £147.00
12 Misol£273.00
Aelodau Debyd Uniongyrchol: mae cyfnod contract gofynnol o 12 mis*
Mae cyfraddau consesiynau ar gael i’r grwpiau canlynol:

Staff Prifysgol Abertawe
Staff Dinas a Sir Abertawe
Partneriaid/Priod Staff Prifysgol Abertawe
Partneriaid/Priod Staff Dinas a Sir Abertawe
Myfyrwyr nad ydynt yn fyfyrwyr PA (llawn amser)
Dan 16
Gwasanaethau Brys, Tân, Ambiwlans, yr Heddlu, Gwylwyr y Glannau
Staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dros 60 oed
Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe
Atgyfeirio Ymarfer Corff (Meddyg Teulu neu Weithiwr Iechyd Proffesiynol arall a Atgyfeirir)
Gwasanaeth Sifil
Pasbort i Hamdden
Deiliaid Cerdyn Max
Gwasanaethu’r Lluoedd Arfog
Cyn-filwr y Lluoedd Arfog
Gofalwyr sy’n cefnogi cyfranogwr
Cymrodyr y brifysgol

Sylwch y bydd yn ofynnol i bob aelod consesiwn ddarparu prawf o gyfradd gonsesiwn ar eu hymweliad cyntaf â’r cyfleusterau a gall hyn gynnwys cerdyn adnabod, atgyfeiriad neu e-bost dilysu. Cysylltwch â’n staff drwy memberships.sbsp@swansea.ac.uk os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.

Wedi Dod o Hyd i’r Hyn yr Ydych yn Chwilio Amdano?

cliciwch i BRYNU nawr!

Prynwch eich aelodaeth gampfa ar-lein heddiw. Os ydych am gofrestru ar gyfer dosbarth ffitrwydd, mae ein hamserlen gyfan bellach ar gael drwy ein system archebu ar-lein.

I drafod yr opsiwn aelodaeth gorau i chi, neu i drefnu ymweliad anffurfiol â’n cyfleusterau, please cysylltwch a’n tim sy’n barod i helpu yma. Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

cysylltwch a’n tim sy’n barod i helpu yma