Mae angen hyfforddiant lefel uchaf ar gystadleuaeth lefel uchaf.

Dyna lle mae’r Ganolfan Athletau a Hoci yn berthnasol, gyda’n staff gwych a’n cyfleusterau hyfforddi i’ch helpu i’ch cael i’r cyflwr gorau.

Perl ein rhaglen athletau yw’r trac athletau awyr agored, lle mae Harriers Abertawe a chlybiau rhedeg eraill Abertawe yn hyfforddi ac rydym hefyd yn cynnig caeau o’r radd flaenaf ac ardal hyfforddi awyr agored.

Gweler isod am ragor o fanylion am ein cyfleusterau.

Trac Athletau Awyr Agored – Ardystiad TrackMark

Trac Athletau Awyr Agored 8 lôn gyda:

  • Naid Boyn
  • Naid Uchel
  • Dau Bwll Naid Hir/Naid Driphlyd Allanol
  • Caets taflu
  • Eisteddle i Wylwyr

Mae sesiynau cyhoeddus ar gael drwy’r ap neu ar-lein. Er mwyn trefnu sesiwn, gwnewch yn siŵr eich bod yn aelod o Barc Chwaraeon Bae Abertawe neu fod gennych aelodaeth talu wrth fynd.

Cymuned – £2.10

Myfyrwyr Prifysgol Abertawe £3.40

Ar gael i’w logi’n breifat ar gais. Cysylltwch â’r tîm yma.

Trac athletau dan do

6 lôn sbrint syth 60m dan do gyda:

  • Naid Bolyn
  • Naid Uchel
  • Pwll Naid Hir/Naid Driphlyg
  • Netiau Taflu
  • Net Gwaywffon

Mae sesiynau cyhoeddus ar gael drwy’r ap neu ar-lein. Er mwyn trefnu sesiwn, gwnewch yn siŵr eich bod yn aelod o Barc Chwaraeon Bae Abertawe neu fod gennych aelodaeth talu wrth fynd.

Cymuned – £2.10

Myfyrwyr Prifysgol Abertawe £3.40

Ar gael i’w logi’n breifat ar gais. Cysylltwch â’r tîm yma.

Caeau Hoci

2 gae hoci dal dŵr FIH a gymeradwywyd yn fyd-eang ar gael i’w llogi fel cae llawn neu hanner cae.

Myfyiwr Prifysgol AbertaweConsesiwnCymned / Cyhoeddus Cyffredinol
Cae Llawn£44£58£80
Hanner cae£22£29£40

Ar gael i’w logi’n breifat ar gais. Cysylltwch â’r tîm yma.

Cyfeiriad

Canolfan Athletau a Hoci
Parc Chwaraeon Bae Abertawe
Lôn Fferm Cwm
Sgeti
Abertawe
SA2 9AU

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu lle, cysylltwch a’n tim defnyddiol yma.