Mae angen hyfforddiant lefel uchaf ar gystadleuaeth lefel uchaf.

Dyna lle mae’r Ganolfan Athletau a Hoci yn berthnasol, gyda’n staff gwych a’n cyfleusterau hyfforddi i’ch helpu i’ch cael i’r cyflwr gorau.

Perl ein rhaglen athletau yw’r trac athletau awyr agored, lle mae Harriers Abertawe a chlybiau rhedeg eraill Abertawe yn hyfforddi ac rydym hefyd yn cynnig caeau o’r radd flaenaf ac ardal hyfforddi awyr agored.

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu lle, cysylltwch a’n tim defnyddiol yma.