Yr aelodaeth sy’n cynnig hyblygrwydd pan  fydd ei angen arnoch chi! 

Mae ein haelodaeth Talu Wrth Fynd yn golygu y gallwch chi dalu am y cyfleusterau wrth gadw lle yn hytrach na thalu am fis cyfan. Mae hyn yn berffaith ar gyfer y rhai sydd efallai am hyfforddi’n achlysurol yn unig, neu efallai yr hoffech chi fynychu sesiynau Evolve sy’n cyd-fynd â’ch amserlen.

Sylwer, mae’n rhaid i chi gofrestru am aelodaeth Talu Wrth Fynd er mwyn cadw lle ar gyfer dosbarthiadau neu sesiynau. Gallwch chi wneud hynny yma!

Ymwadiad: Rydym yn derbyn swm cywir am arian parod, ac cardiau talu!

Talu wrth Fynd Y cyhoedd

Talu wrth Fynd Myfriwr

Talu wrth Fynd Consesiwn

Campfa a Dosbarthiadau – Talu wrth Fynd 

Price per Session
Y cyhoedd£5.40
Myfriwr£3.70
Consesiwn£3.70

Nofio – Talu wrth Fynd 

Price per Session
Y cyhoedd£6
Consesiwn£4
PTL£3
dan 5 oedFree

Nofio – Prisiau Sblasio a Chwarae 

Price per Session
Y cyhoedd£6
Consesiwn£4
PTL£3
dan 5 oedFree

Wedi Dod o Hyd i’r Hyn yr Ydych yn Chwilio Amdano?

Cliciwch i brynu nawr!

Gallwch brynu eich aelodaeth campfa ar-lein heddiw. Os ydych am gofrestru ar gyfer dosbarth ffitrwydd, mae ein hamserlen gyfan bellach ar gael drwy ein system archebu ar-lein.

I drafod yr opsiwn aelodaeth gorau i chi, neu i drefnu ymweliad anffurfiol â’n cyfleusterau, cysylltwch a’n tim sy’n barod i helpu yma. Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

cysylltwch a’n tim sy’n barod i helpu yma