Mae gan Barc Chwaraeon Bae Abertawe nifer dethol o ystafelloedd cyfarfod ar gael i’w llogi. P’un a ydych yn chwilio am le i ffwrdd o’r swyddfa ar gyfer cyfarfod preifat, diwrnod tîm i ffwrdd neu angen ystafell breifat i’w llogi’n unig, mae gennym rywbeth i chi.

Fodd bynnag, oherwydd y pandemig Covid-19 parhaus, nid yw ein hystafelloedd cyfarfod ar gael i’w defnyddio ar hyn o bryd. Wrth i gyfyngiadau lacio, byddwn yn ailagor y defnydd o’r mannau hyn.

Cadwch lygad yma am y wybodaeth ddiweddaraf!