Aelod Parc Chwaraeon Bae Abertawe (gan gynnwys defnyddwyr cyfleuster Talu Wrth Fynd) a Defnyddwyr nad ydynt yn Defnyddio’r Cyfleuster

Parcio Talu ac Arddangos.

Prisiau:

Cofrestredig (aelodaeth SBSP)Anghofrestredig
Hyd at 2 Awr£0.50c£2.50
Hyd at 4 Awr£1.00£5.00
Drwy’r dydd£6.00£7.50
CoetsisDdim yn berthnasolDdim yn berthnasol
Deiliad Bathodyn GlasRhyddRhydd

Cyfleusterau Campws y Bae

Parcio Talu ac Arddangos.

Sylwer, mae parcio ar Gampws Bae Prifysgolion Abertawe yn gyfyngedig iawn.

Prisiau:

Hyd at 2 Awr£1.50
Hyd at 4 Awr£2.50
Rhwng 8am a 6pm£3.50
Rhwng 6pm a 8am£1.50