Ym Mharc Chwaraeon Bae Abertawe, mae gennym amrywiaeth enfawr o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

O gymryd rhan mewn cystadleuaeth i wersyll dros y gwyliau ysgol i gefnogi’r Fyddin Werdd a Gwyn yn Varsity. Mae digon o gyfleoedd i gymryd rhan!

Sylwer, mae’n bosib na fydd ein cyfleusterau ar gael ar adegau oherwydd y digwyddiadau hyn. Edrychwch ar ein calendr ar gyfer 2022 i weld beth sydd ar ddod a sut gallai effeithio ar eich ymweliadau.

Calendr Digwyddiadau ar Ddod
DateTimeEventLocationFacilities Impacted
01/0409.30 – 11.30 & 15.00 – 16.30Canolfan Para PerfformioWNPSGwiriwch yr amserlen ar gyfer argaeledd y pwll wedi’i ddiweddaru
02/04Digwyddiad Elusen Badminton Chwaraeon AbertaweNeuadd Chwaraeon SingletonNeuadd Chwaraeon
05/04-07/04Gwersylloedd HociMynediad cyfyngedig i gaeau hoci
11/04-15/04Gwersylloedd AthletauTrac Dan Do a Thrac Awyr Agored
13/04-16/04Pencampwriaethau Cenedlaethol Nofio CymruWNPSPwll ar gau
Parcio gorlif
21/04-22/04Eid Gweddiau BoreuolNeuadd Chwaraeon SingletonParcio gorlif
06/05-07/05Aquatics Abertawe Cwrs hir yn cyfarfodWNPSPwll ar gau
Parcio gorlif
12/05-14/05SwimathonWNPSParcio gorlif
13/05-15/05Rownd Derfynol Meistri MerchedCaeau HociParcio gorlif
19/05-21/0509.00 – 16.30Rownd Derfynol Draig Hoci CymruCaeau HociParcio gorlif
20/0509.00 – 16.30Diwrnod Cenedlaethol y SgwadWNPSGwiriwch yr amserlen ar gyfer argaeledd y pwll wedi’i ddiweddaru
10/0609.30 – 11.30 & 15.00 – 16.30Canolfan Para PerfformioWNPSGwiriwch yr amserlen ar gyfer argaeledd y pwll wedi’i ddiweddaru
01/08-03/08Gwersyll HociCaeau Hoci

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cynnal digwyddiad chwaraeon gyda ni? Llogwch ein cyfleusterau!

Gydag ystod eang o gyfleusterau chwaraeon ac ymarfer corff i’w llogi ar draws dau gampws, yn sicr bydd gennym bopeth sydd ei angen arnoch ar gyfer eich digwyddiad chwaraeon. Mae ein tîm profiadol wedi gweithio gyda chyrff llywodraethu rhyngwladol a chenedlaethol i ddarparu popeth o logisteg y safle ar y diwrnod, rheoli prosiectau, arlwyo, marchnata / cyfathrebu, a rheoli llety ymhlith cyfrifoldebau eraill.

O logi cwrt neu gae, i archebu’r neuadd chwaraeon ar gyfer twrnamaint, neu gaeau chwarae ar gyfer diwrnod chwaraeon ysgol, gallwn helpu i ddod o hyd i’r cyfleuster cywir i chi.

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu lle, cysylltwch a’n tim defnyddiol yma.

Digwyddiadau Chwaraeon

Mae ein cyfleusterau chwaraeon yn edrych dros bum milltir o draeth tywod ac ymysg y gorau yn ardal Bae Abertawe. Mae’r lleoliad hwn sy’n sicr o godi cenfigen, ynghyd â chyfleusterau gwych a’n cyfoeth o brofiad o drefnu a chefnogi digwyddiadau a chystadlaethau chwaraeon ar bob lefel wedi ein galluogi i gynnal digwyddiadau Ewropeaidd a rhyngwladol mawr. 

Mae ein portffolio digwyddiadau chwaraeon hynod yn cynnwys Pencampwriaethau Ewropeaidd Athletau IPC, Pencampwriaethau Cyffwrdd Ewropeaidd FIT, a Phencampwriaeth y Byd Rygbi 7 Prifysgol FISU, i enwi rhai.