Ym Mharc Chwaraeon Bae Abertawe, mae gennym amrywiaeth enfawr o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

O gymryd rhan mewn cystadleuaeth i wersyll dros y gwyliau ysgol i gefnogi’r Fyddin Werdd a Gwyn yn Varsity. Mae digon o gyfleoedd i gymryd rhan!

Sylwer, mae’n bosib na fydd ein cyfleusterau ar gael ar adegau oherwydd y digwyddiadau hyn. Edrychwch ar ein calendr ar gyfer 2022 i weld beth sydd ar ddod a sut gallai effeithio ar eich ymweliadau.

Calendr Digwyddiadau ar Ddod

DyddiadAmserLleoliadCyfleusterau yr effeithir arnynt
18.06.22Welsh Athletics Sprints MeetingTrac Awyr Agored a MewnfaesMae lleoliad y gweithgaredd ar gau i’r cyhoedd.
19.06.22Hockey Wales Senior WomenCau Glaswellt Artiffisial 2Mae lleoliad y gweithgaredd ar gau i’r cyhoedd.
24.06.22Pontarddulais Comprehensive School Sports DayTrac Awyr AgoredMae lleoliad y gweithgaredd ar gau i’r cyhoedd.
24/25/26.06/22WHU O35s Home NationsCau Glaswellt Artiffisial 1 a 2Mae lleoliad y gweithgaredd ar gau i’r cyhoedd.
02.07.22British Blind SportCau Glaswellt Artiffisial 2, Canolfan Hyfforddi Dan Do, Trac Awyr Agored a Cwrt Tennis 4Mae lleoliad y gweithgaredd ar gau i’r cyhoedd.
08.07.22Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe Sports DayTrac Awyr AgoredMae lleoliad y gweithgaredd ar gau i’r cyhoedd.
09/10.07.22WHU U23 Men and English O35 Training CampCau Glaswellt ArtiffisialMae lleoliad y gweithgaredd ar gau i’r cyhoedd.
09.07.22WHU U23 WomenCau Glaswellt Artiffisial 1Mae lleoliad y gweithgaredd ar gau i’r cyhoedd.
15.07.22Cynflig Sports DayTrac Awyr AgoredMae lleoliad y gweithgaredd ar gau i’r cyhoedd.
16/17.07.22WHU Senior Men Commonwealth CampCau Glaswellt Artiffisial 1 a 2Mae lleoliad y gweithgaredd ar gau i’r cyhoedd.
23/24.07.22Hockey Wales Dragon FestivalCau Glaswellt Artiffisial 1 a 2Mae lleoliad y gweithgaredd ar gau i’r cyhoedd.
30/31.07.22Hockey Wales Dragon FestivalCau Glaswellt Artiffisial 1 a 2Mae lleoliad y gweithgaredd ar gau i’r cyhoedd.
01.08.22Sport Wales Para FestivalCau Glaswellt Artiffisial 1 a 2 a Trac Awyr AgoredMae lleoliad y gweithgaredd ar gau i’r cyhoedd.
2/3/4.08.22Hockey CampCau Glaswellt Artiffisial 1 a 2 a Canolfan Hyfforddi Dan DoMae lleoliad y gweithgaredd ar gau i’r cyhoedd.
04/05/06.08.22British TriathalonCanolfan Hyfforddi Dan Do, Trac Awyr Agored a Y SiedMae lleoliad y gweithgaredd ar gau i’r cyhoedd.
09/10/11.08.22Startrack CampCanolfan Hyfforddi Dan Do a Trac Awyr AgoredMae lleoliad y gweithgaredd ar gau i’r cyhoedd.
16/17/18.08.22Hockey CampCau Glaswellt Artiffisial 1 a 2 a Canolfan Hyfforddi Dan DoMae lleoliad y gweithgaredd ar gau i’r cyhoedd.
23/24/25.08.22Startrack CampCanolfan Hyfforddi Dan Do a Trac Awyr AgoredMae lleoliad y gweithgaredd ar gau i’r cyhoedd.
13.09.22Adefraid Recovery Sports DayTrac Awyr AgoredMae lleoliad y gweithgaredd ar gau i’r cyhoedd.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cynnal digwyddiad chwaraeon gyda ni? Llogwch ein cyfleusterau!

Gydag ystod eang o gyfleusterau chwaraeon ac ymarfer corff i’w llogi ar draws dau gampws, yn sicr bydd gennym bopeth sydd ei angen arnoch ar gyfer eich digwyddiad chwaraeon. Mae ein tîm profiadol wedi gweithio gyda chyrff llywodraethu rhyngwladol a chenedlaethol i ddarparu popeth o logisteg y safle ar y diwrnod, rheoli prosiectau, arlwyo, marchnata / cyfathrebu, a rheoli llety ymhlith cyfrifoldebau eraill.

O logi cwrt neu gae, i archebu’r neuadd chwaraeon ar gyfer twrnamaint, neu gaeau chwarae ar gyfer diwrnod chwaraeon ysgol, gallwn helpu i ddod o hyd i’r cyfleuster cywir i chi.

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu lle, cysylltwch a’n tim defnyddiol yma.

Digwyddiadau Chwaraeon

Mae ein cyfleusterau chwaraeon yn edrych dros bum milltir o draeth tywod ac ymysg y gorau yn ardal Bae Abertawe. Mae’r lleoliad hwn sy’n sicr o godi cenfigen, ynghyd â chyfleusterau gwych a’n cyfoeth o brofiad o drefnu a chefnogi digwyddiadau a chystadlaethau chwaraeon ar bob lefel wedi ein galluogi i gynnal digwyddiadau Ewropeaidd a rhyngwladol mawr. 

Mae ein portffolio digwyddiadau chwaraeon hynod yn cynnwys Pencampwriaethau Ewropeaidd Athletau IPC, Pencampwriaethau Cyffwrdd Ewropeaidd FIT, a Phencampwriaeth y Byd Rygbi 7 Prifysgol FISU, i enwi rhai.