Parc Chwaraeon Bae Abertawe, Lôn Sgeti;
Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe, Campfa Chwaraeon Abertawe, Canolfan Athletau a Hoci

Cyfeiriad:

Parc Chwaraeon Bae Abertawe

Lôn Sgeti

Abertawe

SA2 8QB

Sut i gyrraedd y lleoliad:

Wrth deithio i’r gorllewin ar yr M4, gadewch y draffordd wrth gyffordd 42 a dilynwch arwyddion ar gyfer Abertawe ar yr A483 (Ffordd Fabian).

Wrth groesi Afon Tawe daw’r A483 yn A4067. Parhewch i’r gorllewin ar hyd y ffordd hon, gan basio Archfarchnad Sainsbury’s ar ochr chwith y ffordd. Ar ôl tua 2 filltir, trowch i’r dde ar Lôn Sgeti. Wrth deithio i fyny Lôn Sgeti (A4216), bydd caeau chwarae Parc Chwaraeon Bae Abertawe ar eich llaw chwith. Wrth y goleuadau traffig, trowch i’r chwith i’r cyfleusterau lle byddwch yn gweld maes parcio yn union o flaen y cyfleusterau.

Campfa Campws Chwaraeon Bae Abertawe

Mae Campfa Campws Chwaraeon Bae Abertawe wedi’i lleoli yng nghanol Campws Bae Prifysgol Abertawe.

Cyfeiriad:

Campws Bae Prifysgol Abertawe

Ffordd Fabian

Twyni Crymlyn

Abertawe

SA1 8EN

Sut i gyrraedd y lleoliad:

Wrth deithio i’r gorllewin ar yr M4, gadewch y draffordd wrth gyffordd 42 a dilynwch arwyddion ar gyfer Abertawe ar yr A483 (Ffordd Fabian). Mae Campws y Bae wedi’i leoli ar ochr chwith Ffordd Fabian ac mae’r brif fynedfa’n cael ei rheoli gan oleuadau traffig. Mae Maes Parcio i Ymwelwyr yn union i’r chwith o’r brif fynedfa. Mae cyfleuster Parcio a Theithio mawr wedi’i leoli ar Ffordd Fabian, sy’n bellter byr o Gampws y Bae.