Hyfforddwch lle mae eich tîm yn hyfforddi. Ewch i’r gampfa y semester hwn trwy aelodaeth ar gyfer Parc Chwaraeon Bae Abertawe, yw cartref Chwaraeon Abertawe.

Mae ymaelodi yn rhoi’r buddion canlynol i chi: 

Aelodaeth flynyddol – gallwch chi gael mynediad at 69 o gampfeydd yn y Deyrnas Unedig fel rhan o gynllun BUCS UNIversal

Mynediad at gyfleusterau’r gampfa a dosbarthiadau ffitrwydd ar Gampws y Bae a Champws Parc Singleton 

WIFI am ddim wrth hyfforddi 

Pecyn Campfa a Dosbarthiadau

Mae’r pecyn Campfa a Dosbarthiadau yn cynnig yn union hynny! Mae’r pecyn hwn yn cynnwys mynediad i gyfleusterau campfa a dosbarthiadau ffitrwydd. Dyma’r pecyn perffaith i unrhyw un sydd â diddordeb yn bennaf yn y gampfa neu fynychu dosbarthiadau ymarfer corff grŵp.

Myfyriwr – Pecyn Campfa a DosbarthiadauPris
Misol£16.00
3 Misol£45.00
12 Misol£157.50

Pecyn Nofio

Myfyriwr – Pecyn NofioPris
Misol £23.00
3 Misol£75.00
12 Misol £174.00

Pecyn Pwll a Mwy

Mae ein pecyn Pwll a Mwy yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy’n chwilio am fantais gystadleuol neu sydd eisiau amrywiaeth o opsiynau hyfforddi. Y pecyn hwn yw’r un mwyaf cynhwysfawr sydd ar gael gyda’r aelodau’n cael mynediad diderfyn i’r gampfa, dosbarthiadau a Phwll Cenedlaethol Cymru Abertawe

Myfyriwr – Pecyn Pwll a MwyPris
Misol £28.50
3 Misol£82.50
12 Misol £289.00

Wedi Dod o Hyd i’r Hyn yr Ydych yn Chwilio Amdano?

cliciwch i brynu nawr!

Prynwch eich aelodaeth gampfa ar-lein heddiw. Os ydych am gofrestru ar gyfer dosbarth ffitrwydd, mae ein hamserlen gyfan bellach ar gael drwy ein system archebu ar-lein.

Prynwch eich aelodaeth gampfa ar-lein heddiw. Os ydych am gofrestru ar gyfer dosbarth ffitrwydd, mae ein hamserlen gyfan bellach ar gael drwy ein, cysylltwch gyda’n tim sy’n barod i helpu yma. Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

cysylltwch a’n tim sy’n barod i helpu yma