Ym Mharc Chwaraeon Bae Abertawe, mae gennym amrywiaeth enfawr o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

O gymryd rhan mewn cystadleuaeth i wersyll dros y gwyliau ysgol i gefnogi’r Fyddin Werdd a Gwyn yn Varsity. Mae digon o gyfleoedd i gymryd rhan!

Varsity Cymru

Mae Varsity Cymru fel arfer yn digwydd tua’r Pasg, gydag Abertawe a Chaerdydd yn cynnal y digwyddiad bob yn ail flwyddyn – felly cadwch eich dyddiaduron yn glir ar gyfer digwyddiad chwaraeon y flwyddyn!

Dyma’r digwyddiad myfyrwyr mwyaf yng Nghymru, ac ar wahân i Rydychen-Caergrawnt, dyma ail varsity fwyaf Prydain. Mae Varsity yn gweld prifysgolion Abertawe a Chaerdydd yn cystadlu mewn dros 30 o wahanol chwaraeon, o bêl-fasged, rhwyfo, golff, hoci a nofio, i ffensio, sboncen a ffrisbi eithafol.

Daw’r digwyddiad i ben gyda’r gêm rygbi fawreddog gyda thorfeydd o 15,000 i 20,000 fel arfer mewn stadiwm fawr – y Principality yng Nghaerdydd neu’r Liberty yn Abertawe fel arfer – ac mae’n aml yn cael ei darlledu’n fyw ar y teledu.

Digwyddiadau Chwaraeon

Mae ein cyfleusterau chwaraeon yn edrych dros bum milltir o draeth tywod ac ymysg y gorau yn ardal Bae Abertawe. Mae’r lleoliad hwn sy’n sicr o godi cenfigen, ynghyd â chyfleusterau gwych a’n cyfoeth o brofiad o drefnu a chefnogi digwyddiadau a chystadlaethau chwaraeon ar bob lefel wedi ein galluogi i gynnal digwyddiadau Ewropeaidd a rhyngwladol mawr. 

Mae ein portffolio digwyddiadau chwaraeon hynod yn cynnwys Pencampwriaethau Ewropeaidd Athletau IPC, Pencampwriaethau Cyffwrdd Ewropeaidd FIT, a Phencampwriaeth y Byd Rygbi 7 Prifysgol FISU, i enwi rhai.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cynnal digwyddiad chwaraeon gyda ni? Llogwch ein cyfleusterau!

Gydag ystod eang o gyfleusterau chwaraeon ac ymarfer corff i’w llogi ar draws dau gampws, yn sicr bydd gennym bopeth sydd ei angen arnoch ar gyfer eich digwyddiad chwaraeon. Mae ein tîm profiadol wedi gweithio gyda chyrff llywodraethu rhyngwladol a chenedlaethol i ddarparu popeth o logisteg y safle ar y diwrnod, rheoli prosiectau, arlwyo, marchnata / cyfathrebu, a rheoli llety ymhlith cyfrifoldebau eraill.

O logi cwrt neu gae, i archebu’r neuadd chwaraeon ar gyfer twrnamaint, neu gaeau chwarae ar gyfer diwrnod chwaraeon ysgol, gallwn helpu i ddod o hyd i’r cyfleuster cywir i chi.

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu lle, cysylltwch a’n tim defnyddiol yma.