Nod ein cynllun ysgoloriaeth yw ymdrin â’r sbectrwm enfawr o dalent y mae pobl ifanc yn ei ddatgelu mewn chwaraeon unigol a thîm. Rydym yn chwilio am fyfyrwyr sydd nid yn unig yn bodloni’r gofynion academaidd arferol ar gyfer cael eu derbyn i’r brifysgol ond sydd hefyd wedi dangos gallu eithriadol mewn chwaraeon. Mae ein rhaglen ysgoloriaeth chwaraeon yn ein galluogi i gefnogi athletwyr talentog i gyflawni eu potensial a chyrraedd eu nodau chwaraeon, tra’n astudio yn y Brifysgol. Fodd bynnag, mae gwahanol lefelau o ysgoloriaethau ar gael yn dibynnu ar lefel cyflawniad chwaraeon, mewn rhai amgylchiadau mae angen cyllid ychwanegol ar ein hathletwyr myfyrwyr i helpu i leddfu’r pwysau ariannol a roddir arnynt tra’n parhau â’u gyrfaoedd chwaraeon.

Please have a look at some of our scholars below and see how your additional funding could allow them to continue to achieve their goals.

Enwch ysgoloriaeth ar eich ôl chi neu’ch sefydliad

Fel arall, gallwch greu eich ysgoloriaeth chwaraeon eich hun i helpu i gefnogi’r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr sy’n athletwyr ym Mhrifysgol Abertawe. Gallai eich ysgoloriaeth ddarparu’r cymorth angenrheidiol i ganiatáu i’n hathletwyr myfyrwyr barhau i fod yn wych. Bydd gennych hawliau enwi llawn dros yr ysgoloriaeth a manteision ychwanegol amrywiol eraill sy’n gysylltiedig â chefnogaeth hael i chi. I gael gwybod mwy, cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd noddi hyn, cysylltwch â ni drwy sportscholarships@swansea.ac.uk