Rydym yn cynnig amrywiaeth o opsiynau talu aelodaeth sydd wedi’u cynllunio i weddu i’ch anghenion a’ch waled, p’un a ydych am dalu ymlaen llaw am flwyddyn neu 6 mis, neu dalu’n fisol drwy ddebyd uniongyrchol.

Blynyddol6 MisMisol
Cyffredinol£390 £205 £32.00
Consesiwn£260 £140 £24.00
PTL£195£105 £18.00

Aelodau Debyd Uniongyrchol: mae cyfnod contract gofynnol o 12 mis*

Aelodaeth Nofio Arian

Mae’r categori aelodaeth newydd sbon hwn yn cynnig cyfle i aelodau dros 60 oed nofio mewn unrhyw sesiynau nofio i aelodau yn unig/cyhoeddus.

  • £17 y mis DD (cyfnod contract gofynnol o 6 mis)
  • £102 ymlaen llaw, am 6 Mis

Aelodaeth Nofio am Ddim i Bobl Dros 60 oed

Mae’r aelodaeth hon yn rhoi hawl i aelodau dros 60 oed nofio am ddim ar yr adegau canlynol:

  • Dydd Lau – 9.30 am – 3 pm
  • Dydd Sul – 1.30 pm – 8.30 pm

Prisiau Nofio

SafonolConsesiwnPTL0 dan 5
£6 £4 £3 Am Ddim

Pwll Hyfforddi 25m a phwll rhanedig 23m ar 1.25m – cymarebau oedolion/plant

Dan 4oed
4oed – dan 8oed
8oed+
un oedolyn i un plentynun oedolyn i ddau blentynnid oes angen cwmni oedolion

Rhaid i blant rhwng 8 ac 11 oed basio prawf pwll 50m cyn cael mynediad i’r pwll 50m neu’r 25m hollt oherwydd dyfnder y dŵr.

Mae consesiynau ar gael i’r grwpiau canlynol:

Staff Prifysgol Abertawe
Staff Dinas a Sir Abertawe
Partneriaid/Priod Staff Prifysgol Abertawe
Partneriaid/Priod Staff Dinas a Sir Abertawe
Myfyrwyr Prifysgol Abertawe
Myfyrwyr nad ydynt yn fyfyrwyr PA (llawn amser)
Dan 16
Gwasanaethau Brys, Tân, Ambiwlans, yr Heddlu, Gwylwyr y Glannau
Staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dros 60 oed
Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe
Atgyfeiriad Ymarfer Corff (Meddyg Teulu neu Weithiwr Iechyd Proffesiynol arall a Atgyfeirir) Gwasanaeth Sifil

PTL (Pasbort i Hamdden)

Os ydych yn hawlio unrhyw fudd-daliadau, efallai y bydd gennych hawl i Gerdyn PTL a gostyngiad cysylltiedig. Gweinyddir y cynllun gan Ddinas a Sir Abertawe ac fe’i derbynir yma ym Mhwll Cenedlaethol Cymru Abertawe.

Mae rhagor o wybodaeth am hawl a sut i wneud cais ar gael yma. Bydd angen i Bwll Cenedlaethol Cymru Abertawe weld eich cerdyn i gadarnhau cymhwysedd

I fod yn gymwys ar gyfer unrhyw gonsesiwn neu gyfradd ostyngedig, rhaid dangos cerdyn adnabod dilys. Dim cerdyn, dim gostyngiad.

CLICIWCH I BRYNU NAWR!

i gael rhagor o wybodaeth am aelodaeth nofio ac opsiynau talu wrth i chi fyN