Sylwer y bydd gwaith yn dechrau ar MUGA 1 a 2 ar Gampws y Bae ddydd Llun 17 Gorffennaf.

Bydd y gwaith yn cynnwys tynnu’r carped a’r pad sioc a gosod rhai newydd ac ychwanegu trapiau briwsion rwber ger y mynedfeydd a byrddau cynnal at linellau’r ffensys.

Bydd arwyneb 3G newydd â llenwad briwsion rwber. Disgwylir i’r gwaith bara bythefnos yn unig.