Bydd gwaith ar y stondin Hoci newydd yn mynd rhagddo o ddydd Mercher 7 Mehefin. Bydd y gwaith cychwynnol hwn yn cynnwys ad-drefnu’r ffens perimedr i’r gogledd o Gae 2 (sy’n amgáu’r balconi gwylio ar hyn o bryd) a gosod sylfaen goncrid. Mae’r gwaith i fod i bara 3 wythnos a bydd yn arwain at gau’r llwybr cerdded yn gyfan gwbl (wedi’i amlygu’n goch isod) rhwng Cae Hoci 2 a’r Trac Dan Do am y cyfnod.

Gan fod popeth yn iawn, bydd y stand newydd, parhaol, 300 sedd wedyn yn cael ei osod yr wythnos yn dechrau 3 Gorffennaf, mewn pryd ar gyfer Pencampwriaethau Hoci Ewropeaidd dan 18 sy’n dechrau ddydd Sul 9 Gorffennaf.