Gobeithio bydd y cae 3G yn cael ei gwblhau erbyn diwedd mis Mawrth! Rydym yn croesi ein bysedd am dywydd mwy sych fel y gall y contractwyr orffen lledaenu’r tywod a dechrau lledaenu’r briwsion rwber.

Ar yr ochr gadarnhaol, edrycha pa mor wych mae’r cae yn edrych! Disgwylir i’r llochesi gael eu gosod yn fuan, ac mae’r goliau a’r pyst newydd gyrraedd. Cadwa lygad am fwy o ddiweddariadau.