Mae Parc Chwaraeon Bae Abertawe yn cydnabod pwysigrwydd ymarfer corff i iechyd a lles ac mae’n bleser gennym gynnig opsiynau aelodaeth i bobl ifanc 14 oed neu hŷn.

Dilynwch y broses isod wrth gofrestru am aelodaeth i bobl ifanc 14 ac 15 oed:

  1. Lawrlwythwch ffurflen cydsyniad rhiant/gwarcheidwad YMA
  2. Cofrestrwch fel aelod talu wrth fynd i bobl ifanc 14-15 oed ac aelodaeth talu wrth fynd sylfaenol (mae mathau eraill o aelodaeth ar gael) ar gyfer y rhiant/gwarcheidwad (os nad yw eisoes yn aelod). Mae talu wrth fynd yn costio £2.50 am y person ifanc 14-15 oed. Mae prisiau talu wrth fynd yn dechrau ar £3.70 i’r rhiant/gwarcheidwad.
  3. Cwblhewch y ffurflen a dod â hi gyda chi ar eich ymweliad cyntaf â’r cyfleusterau. Dewch â phrawf oedran a chonsesiwn (os yw’n berthnasol).
  4. Bydd tîm y dderbynfa’n atodi copi o’r ffurflen i gyfrif aelodaeth y person ifanc 14-15 oed ac yn nodi statws yn barod am y gampfa 14-15. Yna byddant yn cysylltu cyfrifon y rhiant/gwarcheidwad a’r person ifanc 14-15 oed. Bydd angen i’r rhiant/gwarcheidwad hyfforddi ar yr un pryd â’r person ifanc 14-15 oed. Dim ond y rhiant/gwarcheidwad sy’n gysylltiedig â’r cyfrif, ac sydd wedi llofnodi’r ffurflen gydsyniad, sy’n gallu hyfforddi gyda’r person ifanc 14-15 oed.

COFRESTRWCH FEL MYFYRIWR GARTREF

Dilynwch y broses isod wrth gofrestru am aelodaeth i bobl ifanc 16 ac 17 oed:

  1. Lawrlwythwch ffurflen cydsyniad rhieni/gwarcheidwaid yma.
  2. Cofrestrwch am aelodaeth talu wrth fynd neu gonsesiwn neu prynwch docyn mis unigol am £25 (mae opsiynau aelodaeth eraill ar gael).
  3. Mae rhiant/gwarcheidwad yn cwblhau’r ffurflen gydsyniad. Dewch â’r ffurflen gydsyniad gyda chi ar eich ymweliad cyntaf. Bydd angen dod â phrawf oedran hefyd.
  4. Bydd tîm y dderbynfa’n lanlwytho’r ffurflen gydsyniad i’ch cyfrif, gan ychwanegu statws yn barod i’r gampfa 16-17 oed ac yn tynnu llun. Nawr, gallwch chi ddefnyddio’r gampfa ar eich pen eich hun drwy naill ai sganio eich cerdyn aelodaeth weithredol wrth y rhwystrau yn y dderbynfa neu brynu tocyn talu wrth fynd o’r dderbynfa.

COFRESTRWCH AM AELODAETH GONSESIWN GARTREF

Cofiwch, os ydych chi’n rhiant neu’n warcheidwad, gallwch chi ymuno â Pharc Chwaraeon Bae Abertawe fel aelod Talu wrth Fynd a thalu cyn lleied â £2.50 pan fyddwch chi’n hyfforddi! Am ragor o wybodaeth am ein hopsiynau aelodaeth, gan gynnwys Talu wrth Fynd, cliciwch yma.

Rydym ni’n argymell yn gryf bod unrhyw un sy’n newydd i’r gampfa yn cwblhau sesiwn sefydlu lawn cyn defnyddio’r cyfarpar. I drefnu sesiwn sefydlu lawn, e-bostiwch neu ffoniwch y tîm ar 01792 513554.

CYSYLLTWCH Â’N TÎM YMA