Pa newidiadau y gellir eu disgwyl pan fydd y cyfleusterau’n ailagor?

Ym Mharc Chwaraeon Bae Abertawe, rydyn ni’n adolygu ein polisïau a’n gweithdrefnau wrth i ni symud i Lefel Rybudd newydd. Yn Lefel 0, bydd rhai o’r cyfyngiadau wedi’u llacio, ond bydd rhai yn parhau fel arfer da, megis egwyliau glanhau dwys wedi’u strwythuro. Yn ogystal, ni fydd angen cofrestru o flaen llaw ar gyfer rhai sesiynau. Er enghraifft, ni fydd angen cofrestru o flaen llaw i ddefnyddio’r pwll nofio oni bai bod “cofrestrwch/book” wedi’i nodi ar bwys y sesiwn. Gallwch chi wneud hyn trwy ein system archebu ar-lein neu drwy’r ap fodd, bynnag os byddwch chi’n profi anawsterau cysylltwch ag aelod o’r tîm. Mae’r canllawiau ar gyfer pob un o’n cyfleusterau isod. 

Gorchuddion wyneb

Sylwch:

  • Rhaid i bob cwsmer/defnyddiwr wisgo gorchuddion wyneb wrth symud o amgylch cyfleusterau dan do Parc Chwaraeon Bae Abertawe, ond gellir eu tynnu yn ystod sesiynau.
  • Anogir gorchuddion wyneb ar gyfer pob cwsmer/defnyddiwr wrth deithio i/o/rhwng cyfleusterau awyr agored, ond gellir eu tynnu yn ystod sesiynau. Mae masgiau a gorchuddion yn dal i fod yn rhagofal doeth wrth symud o gwmpas yn yr awyr agored.

Canllawiau Cwsmeriaid

Canolfan Hoci ac Athletau Abertawe

Canolfan chwaraeon Singleton Chwaraeon Abertawe a Campfa

y sied

Pafiliwn

pwll cenedlaethol cymru abertawe (PDF)

PWLL CENEDLAETHOL – DATGANIAD CYFRANOGIAD COVID

nofio cymru