Y Sied yw ein cyfleuster Cryfder a Chyflyru pwrpasol sy’n cynnwys y canlynol:

 • 4 x rhesel bŵer sy’n cynnwys ardaloedd codi ac ategolion priodol
 • Detholiad o fariau Olympaidd, codi pwysau a Hex, yn ogystal â bariau techneg
 • Rhedwr sled/prowliwr gydag amrywiaeth o slediau a phrowlwyr
 • Melin draed Assault
 • 3 pheiriant sgïo ergonomeg ‘Concept 2’
 • 3 pheiriant rhwyfo ‘Concept 2’
 • 2 feic ‘Concept 2’
 • 4 beic Assault
 • Amryw o feinciau addasadwy a sefydlog
 • Dymbelau (2.5kg – 60kg)
 • Pwysau Tegell
 • Peli clep
 • Detholiad o focsys meddal a phren
 • Cyfarpar campfa amrywiol (rholwyr sbwng, bandiau, clwydi SAQ, festiau gyda phwysau, disgiau valslide, rhaffau brwydr)

Mae’r Sied yng nghanol Campws Parc Singleton, taith gerdded fer o brif safle Parc Chwaraeon Bae Abertawe, ac mae’n brif cyfleuster cryfder a chyflyru ar gyfer ein Hysgolheigion Chwaraeon a’n timau Perfformiad Uchel, ond mae hefyd ar gael i’w logi ar gais.

Am olwg 360° o’r Sied, cliciwch yma.