Cofrestrwch rhwng 1 Rhagfyr a 7 Ionawr a gallwch nofio yn unrhyw un o’n sesiynau nofio llwybr, nofio hamdden neu nofio i’r teulu am £12.00 yn unig am bythefnos.

Y cynnig gwerth am arian gwych hwn yw’r ffordd berffaith o ymlacio yn y cyfnod cyn y diwrnod mawr ei hun neu i helpu i gael gwared ar rai o’r calorïau ychwanegol hynny. Os ydych chi’n chwilio am anrhegion ar gyfer y nofiwr yn eich bywyd, mae’n anrheg wych gan Siôn Corn!

Sylwch y byddwn ar gau ar 25 a 26 Rhagfyr a hefyd ar 1 Ionawr. Bydd amserlen gyfyngedig ar waith pan fyddwn ar agor rhwng 24 a 31 Rhagfyr).